Szybki kontakt

Polityka prywatności plików Cookies

Artykuły

O Kancelarii

Witam Państwa na mojej stronie internetowej i zapraszam do zapoznania się z poniższymi informacjami ogólnymi dotyczącymi Kancelarii. Szczegółowe informacje o mojej działalności odnajdziecie Państwo w pozostałych działach strony. Zachęcam do zapoznania się z nimi.

Informacje ogólne o Kancelarii

Kancelaria Adwokacka adwokata Łukasza Wójcika z siedzibą w Świeciu przy ul. Kopernika 11, jest Kancelarią rozwijającą się dynamicznie i pracującą według najnowocześniejszych standardów europejskich. Oprócz tradycyjnych form komunikowania się, Kancelaria doradza swoim Klientom także przy pomocy telekonferencji oraz przy wykorzystaniu takich mediów elektronicznych jak poczta elektroniczna oraz komunikatory internetowe. W sytuacjach podyktowanych potrzebą Klienta, Kancelaria oferuje świadczenie szeroko rozumianych usług prawnych również bezpośrednio w miejscu zamieszkania bądź w siedzibie Klienta. Zawodową dewizą, którą Kancelaria kieruje się w codziennej pracy, jest udzielać Klientom pomocy prawnej w sposób rzetelny, terminowy i skuteczny, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.
Kancelaria oferuje pomoc prawną Klientom indywidualnym, Klientom instytucjonalnym oraz Przedsiębiorcom działającym w profesjonalnym obrocie w różnej strukturze i formie organizacyjno – prawnej. Fundamentalną zasadą, na której opiera się działalność Kancelarii, jest indywidualne i kompleksowe podejście do każdego Klienta i do problemu prawnego, z którym Klient zwraca się do Kancelarii. Kompleksowość usług Kancelarii ma zapewnić m.in. współpraca z doradcami podatkowymi, biegłymi z różnych dziedzin nauki, przedstawicielami środowisk akademickich, rzeczoznawcami, z notariuszami oraz innymi kancelariami adwokackimi i radcowskimi.


Kancelaria adwokata Łukasza Wójcika świadczy pomoc prawną w sprawach z zakresu:

– prawa cywilnego, w tym z zakresu prawa kontraktów, prawa rzeczowego oraz prawa spadkowego;

– prawa rodzinnego i opiekuńczego;
–
prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

– prawa gospodarczego, w tym prawa spółek handlowych;
– prawa administracyjnego;
– prawa karnego.

Z uwagi na występujące coraz powszechniej w obrocie handlowym przypadki naruszenia praw konsumenckich przez duże sieci handlowe, Kancelaria włączyła do profilu swojej działalności także sprawy z zakresu ochrony praw konsumentów.
W ramach prowadzonej działalności Kancelaria oferuje swoim Klientom udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, pism procesowych oraz zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami egzekucyjnymi, organami ścigania oraz organami administracji publicznej.


Kierując się dążeniem do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa prawnego Kancelaria adwokata Łukasza Wójcika jest w stanie przygotować lub zaopiniować dla Państwa każdy rodzaj umowy związany z działalnością gospodarczą, wynajmem mieszkania, zaciągnięciem kredytu lub pożyczki bankowej, dzierżawą nieruchomości, robotami budowlanymi oraz zakupem samochodu czy innych towarów konsumpcyjnych.


Zapraszam serdecznie do korzystania z usług Kancelarii.
adwokat Łukasz Wójcik